logo WPO ALBA Wrocław

Edukacja ekologiczna

Troska o środowisko jest dla WPO ALBA S.A. celem podstawowym. Firma wie, jak znaczący jest wpływ jej pracy na życie lokalnych społeczności. Dlatego też angażuje się w promocję proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży. Chce, by jej działania kształtowały świadomość dzisiejszego społeczeństwa, a także służyły przyszłym pokoleniom.

Dlatego celami firmy są:

 • zaangażowanie społeczności do aktywnej ochrony środowiska
 • kształtowanie proekologicznych postaw wśród dorosłych, młodzieży i dzieci
 • promocja i popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów

W dążeniu do promocji ekologii WPO ALBA S.A. stawia na aktywne uczestnictwo w akcjach edukacyjnych i promocyjnych. W 2007 r. firma zorganizowała I Wrocławskich Dni Recyklingu. Dzięki tej imprezie pokazano wrocławianom, jak segregować odpady, wyjaśniono, czym jest recykling i zorganizowano największą jak dotąd zbiórkę odpadów w mieście. Warto wspomnieć, że żadna inna akcja proekologiczna nie cieszyła się jeszcze tak dużym zainteresowaniem mieszkańców.

W latach 2009-2013 WPO ALBA S.A. współtworzyła:

 • Jarmark Ekologiczny – organizowany przez Fundację EkoRozwoju
 • Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci – inicjatywę Zespołu Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
 • Recykling daje owoce – akcję zbierania surowców wtórnych w zamian za świeże owoce
 • Dzień ziemi – organizowany przez Centrum Kultury Zamek
 • Razem dla małp człekokształtnych – zbiórkę puszek, z której dochód przekazano Kampanii na Rzecz Ochrony Małp Człekokształtnych

WPO ALBA – pionierzy selektywnej zbiórki odpadów

Historia budowy systemu selektywnej zbiórki odpadów sięga roku 1992. Wtedy też rozpoczęto jego tworzenie. Momentem przełomowym było jednak weście Polski do UE. Wymagania prawne oraz brak tego typu instalacji w regionie, zaowocowały konceptem nowej sortowni odpadów. Od 2007 r. WPO ALBA S.A. zaczęła odzyskiwać surowce wtórne z odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Wrocławia i okolic. 

Co odzyskujemy?

 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • szkło
 • metale
 • odpady organiczne

Papier, tworzywa sztuczne, szkło czy metale oddawane są do przedsiębiorstw zajmujących się ich ponownym wykorzystaniem. Odpady organiczne trafiają z kolei do kompostowni, później używa się ich do odbudowy terenów zniszczonych przemysłem.

Ważne informacje