logo WPO ALBA Wrocław

Nasze zasoby

Profesjonalny wywóz odpadów i świadczenie usług związanych z utrzymaniem porządku wymagają zaangażowania specjalistycznych instalacji oraz niezawodnego sprzętu. Dla spełnienia tych wymagań WPO ALBA S.A. posiada specjalistyczne instalacje:

Sortownia surowców wtórnych

Sortownia surowców wtórnych WPO Alba S.A, umożliwia odzysk surowców wtórnych z odpadów odbieranych od mieszkańców Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego. Posiadamy także instalacje do produkcji paliw alternatywnych, które wykorzystywane są w cementowniach, w procesach odzysku energii, ograniczając tym samym ilość odpadów deponowanych na składowiskach.

Nowoczesne zaplecze sprzętoweNowoczesne zaplecze sprzętowe

WPO ALBA S.A. dysponuje nowoczesnymi pojazdami, spełniającymi wszelkie obowiązujące normy. Używamy pojazdów bezpylnych wyposażonych w prasy zgniatające odpady, nowoczesnych pojazdów kontenerowych z załadunkiem hakowym i bramowym, zamiatarek i pługosyparek oraz innych pojazdów specjalistycznych i pomocniczych.

Kontener na odpady przemysłowe i komunalne

Odpady przemysłowe i komunalne zbieramy w kontenerach przeznaczonych do transportu, odpowiednio samochodami z systemem bramowym lub hakowym. Typ, wielkość i rodzaj kontenera zależą od charakteru odpadu, jego ilości, wymogów dotyczących transportu i dalszego sposobu postępowania oraz miejsca odbioru i gromadzenia.

Dysponujemy bogatą gamą kontenerów o pojemności od 5,5 m3do 36 m3.

Pojemniki na odpady komunalne, przemysłowe i do selektywnej zbiórki odpadów

Do zbierania odpadów komunalnych używamy pojemników polietylenowych o pojemnościach m.in. 120 l,  240 l i 1100 l. 
Do celów selektywnego zbierania szkła, tworzyw sztucznych i papieru podstawiamy pojemniki o pojemnościach od 1,1 do 3 m3.
Do zbierania odpadów przemysłowych wykorzystujemy pojemniki specjalistyczne, których parametry techniczne dobierane są odpowiednio do charakterystyki wytwarzanych przez Klienta odpadów.  

 

Podziemne pojemniki na odpady komunalne

WPO Alba oferuje także specjalistyczne pojemniki podziemne, które stanowią alternatywę dla tradycyjnych kubłów na śmieci.

Zajmują o wiele mniej miejsca oraz mają znacznie większą pojemność – ok. 4 m3. Pierwsze takie pojemniki postawili zamontowaliśmy w Przejściu Garncarskim na wrocławskim rynku w listopadzie 2010 roku – projektu współfinansowanego przez WPO ALBA S.A. oraz Gminę Wrocław. W Polsce do tej pory podobne obiekty wybudowano jedynie w Gdańsku i Rzeszowie. Wrocławskie pojemniki podziemne są jedynymi tego typu w kraju posiadającymi rejestrację komputerową oraz sterowanie chipami.

Ważne informacje