logo WPO ALBA Wrocław

Nasza działalność

Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług związanych z szeroko rozumianą gospodarką odpadami, oczyszczaniem terenów zewnętrznych oraz usługami porządkowymi.

W odpowiedzi na potrzeby Klientów oferujemy optymalne pakiety usług lub systemy wywozu odpadów. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich pojemników, kontenerów oraz obsługę logistyczną całego procesu, czyli odbiór odpadów w miejscu ich powstawania, załadunek, transport, odzysk (w tym recykling) i unieszkodliwianie. 

Bazując na wiedzy i ponad 60 letniemu doświadczeniu proponujemy usługi dostosowane do:

  • indywidualnych potrzeb Klientów,
  • profilu prowadzonej działalności,
  • rodzaju wytwarzanych odpadów.
odpady przemysłowe ALBA usługi porządkowe ALBA usługi porządkowe ALBA odpady przemysłowe ALBA

 

Ważne informacje